Ψηφιακή Εκτύπωση

    Οι απαιτήσεις της αγοράς για άμμεση παραγωγή με χαμηλό κόστολόγιο σε μικρά τιράζ,  οδήγησαν στην εξέλιξη της ξηρογραφίας.  Ο γραφίτης, διαχωρισμένος στα τέσσερα βασικά χρώματα εκτύπωσης (CMYK), κάτω απο υψηλή θερμοκρασία αποτυπώνεται στο χαρτί,  μετατρέποντας απευθείας τα ψηφιακά δεδομένα σε εικόνα (Print On Demand).