Στάδια Εργασίας
  • Η Επικοινωνία με τον πελάτη είναι το πρωταρχικό στάδιο που θέτει τις βάσεις για μία σωστή συνεργασία και ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Ακούμε, αναλύουμε, προτείνουμε και σχηματίζουμε μία πρώτη εικόνα για το είδος του εντύπου που χρειάζεται, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις.
  • Το Δημιουργικό τμήμα με τη χρήση γραφιστικών προγραμμάτων μετατρέπει την ιδέα σε εικόνα, προσθέτει χρώμα και χαρακτηριστικά, ώστε το έντυπο να είναι σαφές, ευπαρουσίαστο, χρηστικό και ολοκληρωμένο. Δημιουργεί τις μακέτες προς επίδειξη και τα Pre-Press δοκίμια για τη σωστή απόδοση των χρωμάτων κατά την εκτυπωτική διαδικασία.
  • Η Εκτύπωση και ο τρόπος αυτής, επιλέγεται με βάση τους στόχους και τους σκοπούς που θα εξυπηρετεί το έντυπο. Την διάσταση και το είδος χαρτιού, τον αριθμό παραγωγής αντιτύπων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως συνθέτουν την τελική του μορφή. Επιλέγουμε ανάμεσα σε μηχανές εκτύπωσης offset print, digital print ή πιεστήρια καλλιτεχνικού τυπογραφείου. Σε ιδιαίτερες κατασκευές μπορεί να γίνει συνδυασμός διαφορετικών εκτυπωτικών μηχανών για την παραγωγή ενός εντύπου.
  • Το Φινίρισμα αποτελεί το τελικό στάδιο παραγωγής ενός εντύπου, εδώ η εργασία ολοκληρώνεται με την κοπή του χαρτιού στο τελικό σχήμα, με την πλαστικοποίηση, την πίκμανση, το δίπλωμα, τη σύνθεση και τη βιβλιοδεσία, μεχρι την προετοιμασία για τη συσκευασία του.
  • Η Παράδοση του εντύπου γίνεται στον επαγγελματικό χώρο του πελάτη χωρίς έξοδα μεταφοράς εντός Ν.Αττικής, την ημερομηνία που έχουμε προκαθορίσει χωρίς καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη μία επιτυχή επαγγελματική συνεργασία.