Διαφημιστικά Έντυπα 03

Category:

Το Φινίρισμα αποτελεί το τελικό στάδιο παραγωγής ενός εντύπου. Εδώ η εργασία ολοκληρώνεται με την κοπή του χαρτιού στο τελικό σχήμα, την πλαστικοποίηση, την πίκμανση, το δίπλωμα, την σύνθεση και την βιβλιοδεσία, μεχρι την προετοιμασία για την συσκευασία του.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Διαφημιστικά Έντυπα 03”

Your email address will not be published. Required fields are marked *